gudbiyay 4 years ka hor

Afarta Xarig ee tidaca u ka koobanyahay  intaan laysku keenin qaybihiisa 

Kudar Macne Dheeraad ah | Add additional Meaning

3 + 16 =