gudbiyay 4 years ka hor

Afarta Xarig ee tidaca u ka koobanyahay  intaan laysku keenin qaybihiisa 

Kudar Macne Dheeraad ah | Add additional Meaning

4 + 19 =