gudbiyay 3 years ka hor

1-Kala miirad oo inta wanaagsan laharidĀ 
2-kala haadin eray loo adeegsado marka badarka loo kala saarayo budo iyo buunshe ama jariir iyo buunshe

Kudar Macne Dheeraad ah | Add additional Meaning

10 + 16 =