Amiin Ismail Omar gudbiyay 1 year ka hor

Xasuus dhib(Gocosho)

Kudar Macne Dheeraad ah | Add additional Meaning

2 + 9 =