Amiin Ismail Omar gudbiyay 8 months ka hor

Xasuus dhib(Gocosho)

Kudar Macne Dheeraad ah | Add additional Meaning

20 + 0 =