Amiin Ismail Omar gudbiyay 3 months ka hor

Xasuus dhib(Gocosho)

Kudar Macne Dheeraad ah | Add additional Meaning

11 + 12 =