Abdalla gudbiyay 4 months ka hor

Jeedaasha 

Kudar Macne Dheeraad ah | Add additional Meaning

17 + 8 =