Aadam Abdulle gudbiyay 2 years ka hor

Erayga kalakicis wax uu ka yimid 
ciyaalka xaafada 
Waana earay Laatiini ah 
Micnahiisana waxa weeye:

Isii waxan u baahanahay oo jamac ah

 

Kudar Macne Dheeraad ah | Add additional Meaning

16 + 10 =