gudbiyay 4 years ka hor

 dawo ama wax la mid ah oo inta badan dhalo yar ku jira oo loogu tala galay in waqti gaar ah la adeegsado.

Kudar Macne Dheeraad ah | Add additional Meaning

11 + 19 =