Jamac gudbiyay 12 months ka hor

Wax uu sameeyey ama soo saaray bini’aadamka halkii ay ku dhici lahaayeen si dabiici ah, gaar ahaan sida nuqul ka mid ah shay dabiici ah.

Kudar Macne Dheeraad ah | Add additional Meaning

0 + 18 =