Shafie hashi olad gudbiyay 12 months ka hor

Cunaaya cuntada.
Waxa badana la isticmala marki ariga uu badarka ama baadka boobo

Kudar Macne Dheeraad ah | Add additional Meaning

5 + 3 =