Shafie hashi olad gudbiyay 2 months ka hor

Cunaaya cuntada.
Waxa badana la isticmala marki ariga uu badarka ama baadka boobo