gudbiyay 3 years ka hor

Muuqaal ama fikrad laga aaminsanyahay qof ama shay gaar ah. English: Stereotype

Kudar Macne Dheeraad ah | Add additional Meaning

16 + 5 =