gudbiyay 4 years ka hor

Boqol fardo meel wada jooga

Kudar Macne Dheeraad ah | Add additional Meaning

19 + 1 =