gudbiyay 4 years ka hor

waa Ogolaansho, Kuraacid  – waa eray Lid ku ah, diidmo

Kudar Macne Dheeraad ah | Add additional Meaning

17 + 4 =