gudbiyay 4 years ka hor

Waxa loo isticmaala kabaha markii la tolayo  
Sida caliyow hoo kabahaan ii yeel

Kudar Macne Dheeraad ah | Add additional Meaning

9 + 20 =