One-Time
Monthly
Yearly

Taageero Hal Mar ah | Make a one-time donation

Taageero Bille ah | Make a monthly donation

Taageero Sanadle ah | Make a yearly donation

Choose an amount | Dooro cadadka

$5.00
$15.00
$100.00
$5.00
$15.00
$100.00
$5.00
$15.00
$100.00

Ama cadad gaar ah geli | Or enter a custom amount

$

Taageeradaada waad ku mahadsantahay | Your contribution is appreciated.

Taageeradaada waad ku mahadsantahay | Your contribution is appreciated.

Taageeradaada waad ku mahadsantahay | Your contribution is appreciated.

Taageer | DonateTaageer | DonateTaageer | Donate