Ereyga Maanta: dhawriwaa

orraxaysnaan  ld qorraxaysnaan.

orraxaysnaansho  ld qorraxaysnaan.

orraxayso  ld qorraxayso.

orraxee  ld qorraxee.

orri  ld ori.

orrin  ld orin.

orris  ld orin.

ortamid  eeg ortan².

ortan1  Hadal cod dheer ah oo la isdhaafsado.

ortan2  Hadal cod dheer ah is dhaafsasho.

oslan  Lax wax sifid u baahan ahaansho.

oslanaan  eeg oslan. ld oslanaansho.

oslanaansho  ld oslanaan.

oslid  eeg osol². ld asool¹, asoolid, osol¹.

osol1  ld asoolid.

osol2  ld asool².

otomaatig  Matoor keligiisa is wada.

owlaan  (muus.) Reeme laga yaqaan degaanka u dhexeeye labada webi.


page : 10 of 10
<< < 5 6 7 8 9 10