Ereyga Maanta: korsiin

suxursaaxur  S. ah: qof qaawan oo aan oogadiisa wax dhar ahi saarnayn.

suxuun  eeg saxan¹.

suxuur  Bisha soonqaad cuntada dadka soomaa cunaan marka waagu soo dhow-yahay; hiraab.

suxuurad  ld suxuurasho.

suxuurasho  eeg suxuuro. ld suxuu-rad.

suxuuri  Cid suxuur siin.

suxuurin  eeg suxuuri.

suxuuro  Suxuur cunid.

suyac  ld suyuc¹.

suyuc1  Ur aan fiicnayn oo ka dhasha wax la huuriyey. ld suyac.

suyuc2  Wax la huuriyey ur xun yeelasho.

suyucid  eeg suyuc².

suyucsan  Wax suyucay ahaansho.

suyucsanaan  eeg suyucsan. ld suyuc-sanaansho.

suyucsanaansho  ld suyucsanaan.


page : 118 of 118
<< < 113 114 115 116 117 118