MAAHMAAHYO OO LAGA SOO MIN GUURINAY QAAMUUSKA MAAHMAAHYADA SOOMAALIYEED, BARO OO ISTICMAAL!