gudbiyay 2 years ka hor

halaysan, la wasakheeyay.

Kudar Macne Dheeraad ah | Add additional Meaning

9 + 9 =