gudbiyay 3 years ka hor

Marka matag kusoo haayo, laameeryo

1 Answers
gudbiyay 3 years ka hor

Qoraalka rasmiga ah ee ereygan waa “Lallabo” wuuna ku jiraa qaamuuska.

Kudar Macne Dheeraad ah | Add additional Meaning

15 + 2 =