Saacid gudbiyay 7 months ka hor
Kudar Macne Dheeraad ah | Add additional Meaning

3 + 4 =