Saacid gudbiyay 1 year ka hor
Kudar Macne Dheeraad ah | Add additional Meaning

15 + 15 =