Ereyga Maanta: korsiin

daaddeg3  Ka d.: meel taag ah hoos uga dhaadhicid.

daaddegid  eeg daaddeg³.

daaddihi  1. Ilmo yar socod barid. 2. Wax si tartiib ah u wadid.

daadduf1  ld daaduf¹.

daadduf2  ld daaduf².

daaddufid  ld daadufid.

daadduumi  Feer, laad iwm cid dhulka la dhigid. ld daadduunsii, daanduumi, daanduunsii.

daadduumid  eeg daadduun². ld daanduumid.

daadduumin  eeg daadduumi. ld daadduunsiin, daanduumin, daanduun- siin.

daadduun1  Qof cayrnimo awgeed la bayhoofay. ld daanduun¹.

daadduun2  Cayrnimo darteed la bayhoofid. ld daanduun².

daadduunshe  Budh weyn oo lagu dagaalamo. ld daanduunshe.

daadduunsii  ld daadduumi.

daadduunsiin  ld daadduumin.

daadgurayn  eeg daadguree.

daadguree  1. Wax badan meel si degdeg ah uga qaadid. 2. Wax iyadoo meel kale la geynayo halis ka badbaadin.

daadi  Wax meel ay ku jireen ka geddin.

daadid  eeg daad².

daadin  eeg daadi. ld daadis.

daadis  ld daadin.

daado  1. Wax meel ku jiray qubasho. 2. Qosol la d.: ilaa laga ilmeeyay qoslid (dad badan).

daadsan  Wax la daadiyay ahaansho.

daadsanaan  eeg daadsan. ld daad-sanaansho.

daadsanaansho  ld daadsanaan.

daaduf1  Qof shaqsiyaddiisu liidato oo cayr ah. ld daadduf¹.

daaduf2  Qof cayrnimo darteed la carcaraafid. ld daadduf².

daadufid  eeg daaduf². ld daaddufid.

daadxoor  1. Xumbo saaruq wadata oo ka samaysanta xawliga biyaha, siiba daadadka. 2. Saaruqda daadadka ka harta.

daaf  Doc; dinac; hareer.

daaf1  Xanuun indhaha ku dhaca; bakooro.


page : 4 of 218
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>