Ereyga Maanta: gedmo
faaf1  1. Meesha wabiyadu iyo daadadku ku fatahaan. 2. ld faafid. faaf2  Biyo, cudur, war iwm meel ku baahid. ld faah², faax². faafi  War, cudur iwm meel si ballaaran ugu baahin. ld faahi, faaxi (2).
faafid  eeg faaf². ld faaf¹ (2), faah¹, faahid, faax¹ (2), faaxid.
faafin1  eeg faafi. ld faafis, faahin, faahis, faaxin, faaxis. faafin2  Faafin rasmi ah: wareegto rasmi ah faafis  ld faafin¹.
faafreeb  Guddiga baara filimada, jaraa'idka, buugaagta iyo riwaayadaha inta aan loo bandhigin dadweynaha.
faafto  Ceel maaxda oo dowlis lagaga cabbo.
faag  1. Dhul iyadoo aan hoos loo dheereyn qodid. 2. Geed, koor iwm laga qorayo qaabayn.
faagad  ld faagasho.
faagasho  eeg faago. ld faagad.
faagid  eeg faag.
faago  1. (f.g) Dibi jixinaya raaf dhul ku jiidid. 2. (f.g) Dhul hoos u qodid. 3. (f.mg) Ka f.: in yar ka fogaasho.
faah1  ld faaf¹ (2), faafid. faah2  ld faaf². faahfaah  F. ah: sii caddays (hadal iwm); waxkasheeg; faallo.
faahfaahi  Si buuxda arrin u sharaxid.
faahfaahin  eeg faahfaahi. ld faahfaahis.
faahfaahis  ld faahfaahin.
faahfaahsan  Wax la faahfaahiyey ahaansho.
faahfaahsanaan  eeg faahfaahsan. ld faahfaahsanaansho.
faahfaahsanaansho  ld faahfaahsanaan.
faahi  Cid magaceed, war iwm baahin. ld faafi.
faahid  ld faafid.
faahin1  Qof fahmo badan. faahin2  ld faafin¹. faahis  ld faafin¹.
faajafaajo  Qof ladan isaga oo aan dan lahayn tago meelo kala duwan, ama waxaan muhim ahayn lacag ku kharajgarayo.
faajafajoo  Qof ladan oo waxan muhim ahayn lacag badan ku kharajgarayn, xarrago ama faakihaysi dartii.
page : 2 of 73
< 1 2 3 4 5 6 7 > >>