Ereyga Maanta: korsiin

ogow  Cid, wax ka warhaysa noqosho.

ogsajiin1  1. Curiye kiimikaad oo neef ah, midab dhadhan iyo urna lahayn oo ku jira hawada iyo biyaha muhimna u ah noolaha. 2. Curiyeyaasha biyuhu ka samaysmaan mid ka mid ah. ld ogsijiin, oksijiin.

ogsajiin2  (kiim.) Neef laba atamle ah oo aan ur iyo midab midna lahayn. Curiyaha ugu horreeya ururka VI ee tusaha kalgalka curiyayaasha. Waxa ay ku jirtaa atomosfiyeerka, macdanta badankeeda, iyo dhagaxda. Ogsajiintu waa curiye lama huraan u ah noolaha oo dhan. Ogsajiinta curiyaha ahi waxa ay leedahay laba qaab: molikiyuulka laba atamlaha ah (O) iyo molikiyuulka deganaanshaha yar ee saddex-ogsajiin (Osoon), O. Osoonta waa jinsi ka mid ah jinsiyada ogsajiin.

ogsidhayn  (kiim.) Habka atam, ayoon, ama molikiyuul ku lumiyo elektaroonno. Habkani waxa uu u dhici karaa si kiimikaadiyada oo la adeegsanaayo falgal uu ku jiro ogsidheeye, ama si danabeed iyada oo ogsidhayntu ka dhacayso qotinka togan. Tusaale ahaan, 2Na + Cl –> 2Na + 2Cl halkaas oo koloriin ay tahay ogsidheeye, naatriyamna la ogsidheeyay. Wejiga ogsidhaynta ee atam waxa lagu tilmaansadaa tirada elektaroonnada lumay; taas oo ah tirada ogsidhaynta. Tirada ogsidhaynta ee ayoon tabani way tabantahay. ld ogsidheeye.

ogsidheeye  ld ogsidhayn.

ogsijiin  ld ogsajiin.

ogsoon  Cid wax ka war haysa ahaansho.

ogsoonaan  eeg ogsoon. ld ogsoonaansho (2).

ogsoonaansho  eeg ogsoonow. ld ogsoonaan.

ogsoonow  Arrin xogteeda wax la socda noqosho.

ohli  (ohli/-iyo, m.dh) Kolay weyn harag ama mayrax ka samaysan oo badarka iyo waxyaabaha yaryar ee guriga lagu gurto.

oholi  O. ah: Dhul dhir badan oo aan la mari karin leh.

ohon  Badar, beer ka soo go’ay inta loogu talaggalay in la cuno.

ohoomi  Wax wadid ama hoggaamin.

ohoomin  eeg ohoomi.

ohow  ld ahaw.

okhole  Gaawe weyn oo sida badan qori ka samaysan oo ceelasha gaaggaaban biyaha looga soo darsado.

okobban  Qof wax la faray oggol oo qabashadiisa ku faraxsan ahaansho. ld okobboon.

okobbanaan  eeg okobban. ld okobbanaansho, okobboonaan, okobboonaansho.

okobbanaansho  ld okobbanaan.

okobboon  ld okobban.

okobboonaan  ld okobbanaan.

okobboonaansho  ld okobbanaan.

okorasho  eeg okoro.

okori  Nafley meel dedan roob ka gelin.

okorin  eeg okori.

okoro  Meel dedan roob ka gelid.

oksiin  (baay.) Koox ka tirsan walxaha koritaanka dhirta oo masu’uul ka ah dariiqooyinka ay ka mid yihiin kor u qaadidda koritaanka si uu unuggu u ballaadho, sugidda shiiqista figeed iyo bilaabidda samayska xididka marka la jaro.

oksijiin  ld ogsijiin.

oktet  (kiim.) Heertamarta deggan ee atam ee ay ku jiraan siddeed elektaroon. Dhammaystirka oktetku waxa uu keenaa degganaansho gaar ah, waana salka aragtida liiwis ee oktetka.


page : 2 of 10
< 1 2 3 4 5 6 7 > >>