Ereyga Maanta: fiid-dhacso

eed1  1. Denbi cid uusan ku caddayn lagu soo oogey. 2. Gef; denbi.

eed2  Fal, arrin iwm samayntooda natiijo xun kala kulmid.

eedaad1  1. Rafaad; silic; saxariir. 2. Xanuun daran.

eedaad2  1. Rafaad badan la kulmid. 2. Xanuun daran la kulmid.

eedaadid  eeg eedaad².

eedaamid  ld aadaamid.

eedaan1  ld aadaamid.

eedaan2  ld aadaan².

eedaq  Caano garoor ah.

eedayn  eeg eedee. ld eedays.

eedays  ld eedayn.

eedaysan  Wax dembi loo haysto ahaansho; eed saarid.

eedaysane  Qof dembi loo haysta laakiin weli aan caddeyn; tuhun dembi.

eedaysasho  eeg eedayso. ld eedaysi.

eedaysi  ld eedaysasho

eedaysnaan  eeg eedaysan. ld eedaysnaansho.

eedaysnaansho  ld eedaysnaan.

eedayso  Eed isu jeedin.

eedbax1  E. ah: wax uu isku daafaco qof eed lo haysto.

eedbax2  Cid eed loo haystay iska daaficid.

eedbixid  eeg eedbax².

eeddo  1. Haweeneyda aabaha la dhalatay. 2. Haweeneyda aabuhu qabo oo aan hooyada ahayn; aayo. 3. U.j: eeddoy! 4. U.j: wiilka aan eeddada u ahayow!; gabadha aan eeddada u ahayey!

eedee  Cid eed u jeedin.

eedid  eeg eed². ld eedis.

eedis  ld eedid.

eedoobid  eeg eedow.

eedow  Eed gelid.

eedqaad  1. E. ah: xumaan la falay eeddeeda qaadid. 2. ld eedqaadid.

eedqaadid  Xumaan la falay eeddeeda qaadid. ld eedqaad (2), eedqaadis.

eedqaadis  ld eedqaadid.


page : 3 of 9
< 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>