Ereyga Maanta: dhawriwaa

raalli  1. R. ah: qof faraxsan oo aan waxba tebeyn. 2. R. ah: qof aan arrin diid-daneyn.

raalliggeli  Cid wax ay raalli ku noqoto u sameyn.

raalliggelin1  eeg raalliggeli.

raalliggelin2  Ficil aad qofka ku siinaysid, waxa uu rabo si uusan wax kuu yeelin ama kaaga xumaan.

raallinimo  Qof wax ka raalli ah ahaansho.

raalliyad  ld raalliyo.

raalliyanimo  Raalliyo ahaansho.

raalliyo  R. ah: haweenay ninkeeda u dhego nugul ah. ld raalliyad.

raamayn  eeg raamee.

raamaysasho  eeg raamayso.

raamayso  1. Raan yeelasho (qof ama geed). 2. Qof maskaxda wax uga dhimanyihiin noqosho.

raamee  Wax raan u yeelid.

raamo  1. Dhul daaqa xoolaha ku wanaagsan oo ciid cad, jilicsan leh. 2. eeg raan.

raamsasho  ld raabsasho.

raamsi  ld raabsasho.

raamso  ld raabso.

raan  1. Miiqyo dun ah oo isku maran oo maro dacalkeeda laga laallaadsho. 2. Timo ama dhogor isku guntan. 3. Geed laamihiisa buulal shimbi-reed ama cutubcutub miro ahi ka laal-laadaan.

raanbi  Raar yar oo aqal Soomaaliga la dhex geliyo, oo la saaro weelasha si aan aboorka u cunin.

raandayn  eeg raandee. ld randays.

raandays  ld raandayn.

raandaysan  Wax raando lagu simay ahaansho.

raandaysnaan  eeg raandaysan. ld raandaysnaansho.

raandaysnaansho  ld raandaysnaan.

raandee  Alwaax raando ku simid.

raandhiis  R. leh: waxtar raaga oo dhaxal gal ah.

raando  Qalab ka kooban alwaax bir af dhexda ku leh oo lagu simo alwaaxda.

raani  Warqad turub, ranka ka tirsan oo boqoradi ku sawirantahay. ld raaniyad.

raaniyad  ld raani.

raansow  ld raasow.

raaqraaq  Muddo noo-laansho.


page : 5 of 40
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>