Ereyga Maanta: dhawriwaa

raadqaadnaan  eeg raadqaadan. ld raadqaadnaansho.

raadqaadnaansho  ld raadqaadnaan.

raadraac1  Baarid la sameeyo si arrin hore u dhacday xaqiiqdeeda loo helo. ld raadraacid.

raadraac2  Arrin hore u dhacday xaqiiqdeeda raadin.

raadraacid  eeg raadraac². ld raad-raac¹.

raadreebid  Waxyaabaha loo keydiyo taariikh ahaan.

raadsasho  eeg raadso. ld raadsi.

raadsi  ld raadsasho.

raadso  1. Wax maqan daydayasho (qof). 2. Wax meel lagu ogaa ka doonasho.

raadtirasho  eeg raadtiro.

raadtiro  Qof si aan raadkiisa loo arkin u socosho.

raadyoosonde  (c.cimi.) Qalab iskiis isu rikoorgareeya oo lagu isticmaalo mitroolojiga, badanaa cabbi-raadda cadaadiska sare, isaga oo wata laliye ku dhigan balloon haydrojiin ka buuxdo.

raaf1  1. Qoobka hoose ee qanjaafuuluhu ku dahaaranyihiin ee lo’da ama ariga midkood. 2. Olole dad dan gaar ah laga leeyahay oo khasab lagu dumo; qafaal.

raaf2  1. Nafley xasuuqid. 2. Dad khasab ku ururin.

raafdillaac  (daaw.) Cudur ku dhaca labada raaf ee xoolaha dhexdooda oo ka dhasha qoyaanka. ld raafqarrar.

raafid  eeg raaf².

raafqarrar  ld raafdillaac.

raag1  1. Waqtiga uu shay soconayo, muddo. 2. Daah, habsaan.

raag2  1. Daahid. 2. Waqti badan jirid.

raagid  eeg raag². ld raagis.

raagis  ld raagid.

raagsad  ld raagsasho.

raagsasho  eeg raagso. ld raagsad, raagsi, raagsiino, raagsiinyo.

raagsi  ld raagsasho.

raagsiino  ld raagsasho.

raagsiinyo  1. ld raagsasho. 2. Daahid badan.

raagso  Wax imaatin-koodu dib u dhacay daahsasho.

raaji  1. Wax cumrigooda dheerayn. 2. Wax daahin.

raajin  eeg raaji. ld raajis.

raajis  ld raajin.


page : 4 of 40
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>