Ereyga Maanta: inta

umal1  Caro ciilqab ah.

umal2  Caro ciilqab leh dareemid. ld umashoo.

umashoo  Qof dareema caro ciilqab ah noqosho. ld umal².

umashood  ld umlid.

umlid  eeg umal². ld umashood.

ummaag  Xirmo ah cawska rarada laga sameeyo.

ummad  1. Dad meel wada deggan oo dhaqan iyo dhaqaale wadaag ah. 2. Dad.

ummadnimo  Ummad ahaansho.

ummi  U. ah: qof aan wax qori karin waxna akhrin karin.

umminnimo  Ummi ahaansho.

ummiya  Shareero.

ummul1  Qof dumar ah oo kolkaas ilmo dhashay.

ummul2  Ilmo uur ku jiray dhalid.

ummuladdoox  1. Dilaa aan cidna u nixin oo wuxuu arkaba dila. 2. Colaad aan cidna la reebin.

ummulbax1  Dhammaadka afartanka casho ee ugu dambeeya kolka ay hooyadu ummusho.

ummulbax2  Afartanka casho ee ummusha lagu jiray dhammaysasho.

ummulbixi  Hooyo dhashay, intay afartanka casho ee ummusha ka dhammaysanayso u adeegid; nafaqgayn.

ummulbixid  eeg ummulbax².

ummulbixin  eeg ummulbixi.

ummuli  Ilmo ka dhalin.

ummulid  eeg ummul².

ummulin  eeg ummuli. ld ummulis.

ummulis  ld ummulin.

ummuliso  Haweeney aqoon u leh sida loo dhaliyo naagaha.

ummuliye  Nin yaqaan sida loo dhaliyo ummuliyo haweenka ummulaya.

ummulow  Cudur ku dhaca dumarka ummula.

ummulraac1  Geerida ku timaada haweeney ummulaysa ama ummushay.

ummulraac2  Haweeney ummushay dhimasho. ld ummulraaco.

ummulraacasho  ld ummulraacid.

ummulraacid  eeg ummulraac².


page : 6 of 15
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>