Ereyga Maanta: korsiin

yaboohid  eeg yabooh². ld yabooh¹ (2).

yaboohin  eeg yaboohi. ld yaboohis.

yaboohis  ld yaboohin.

yaboohsad  ld yaboohsasho.

yaboohsasho  eeg yaboohso. ld yabooh-sad, yaboohsi.

yaboohsi  ld yaboohsasho.

yaboohso  Qof cayr ah cid baryid.

yabqid  eeg yabaq². ld jabqid.

yac1  Sagaarada teeda dheddig.

yac2  Ka joog! Daa!

yacarun  ld carun.

yacay1  Geedo yaryar iwm oo dhawraarin ahaan gogosha iyo dhulka la kala dhexgeliyo; asgogol.

yacay2  Guri yacay dhigid.

yacayan  Guri wax yacay la dhigay ahaansho.

yacayid  eeg yacay².

yacaynaan  eeg yacayan. ld yacaynaan-sho.

yacaynaansho  ld yacaynaan.

yacni  Waxaa loola jeedaa.

yacyacood  1. Y. ah: miro aan weli bislaan. 2. Y. ah: hilib aan bislaan oo weli dhiiggii leh.

yad1  1. Awood gacan lagu fuliyo. 2. Mulkile. 3. Gacan. ld yed¹.

yad2  1. Cid ama wax gacan wax ku yeelid. 2. Gacan wax ku dhigid. 3. ld yad 2. U y.: cid wax siin. 4. Ku y.: cid gacan wax ku yeelid.

yadan  Biyo fadhiisin yar oo hoos u dheer, qaranka dushooda ku samaysma.

yadid  eeg yad².

yagcar  (bot.) Geedka mayddiga dhalo.

yagleel1  ld yagleelid.

yagleel2  1. Xero ama deyr si ku meel gaar ah u samayn. 2. Labo qof oo is guursanaaya guri u dhisid.

yagleelid  eeg yagleel². ld yagleel¹.

yah  Erey wixii la qoonsado oo la haaraama hayo lagu yiraahdo; hah! caku!.

yahaabur  Y. ah: qof lixaad weyn.

yahaaburnimo  Yahaabur ahaansho.


page : 3 of 12
< 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>