Ereyga Maanta: geedeysnaansho
yarayn1  eeg yaree. ld yarays, yaraysiin. yarayn2  (kiim.) Ogsijiin kasaaridda ama haydarojiin kudaridda loo geysto iskudhis. Guud ahaan, waxa la odhan karaa atam, molikuyuul ama ayoon wuu yaraaday ama yarayn baa ku dhacday marka uu helo elektaroono. yarays  ld yarayn¹.
yaraysad  ld yaraysasho.
yaraysasho  eeg yarayso. ld yaraysad, yaraysi.
yaraysi  ld yaraysasho.
yaraysii  ld yaree.
yaraysiin  ld yarayn¹.
yarayso  1. Qof fal sa-mayntiisa sahlasho. 2. Qof wax ku weyn wax yar ka dhigasho. 3. Qof, cid wax liita ka dhigasho.
yare  Xoogaa, in yar. Tus. “Wuu yare daalanyahay”. ld yarehe.
yaree  1. Qof fal samayntiisa dhimid. 2. Qof wax weyn ama tiradoodu badantahay wax yar ka dhigid. ld yareysii.
yarehe  ld yare.
yariis1  Y. ah: nin bar yar. yariis2  Y. ah: haweeney bar yar. yaris  1. Ugaarta qaybteeda yaryar sida calakudda, sagaarada iwm. 2. Cawska jaad ka mid ah.
yarow  Wax yaraaday noqosho.
yaryarayn  eeg yaryaree.
yaryaraysasho  eeg yaryarayso.
yaryaree  Yaryar ka dhigid; jarjarid; dhuudhuubid.
yaryareyso  Wax isticmaal-kooda dhaqaalaysasho.
yaryaro  Jaad cawska xooluhu daaqaan ka mid ah.
yas  Cid wax liita ka dhigid.
yasid  eeg yas.
yasir  U y.: cid wax qabsoo-middiisa u sahlid.
yasirid  eeg yasir.
yatiin  Carruur yaryar oo aabahood dhintay; agoon.
yaw  Y. ah: qof damac iyo hunguri badan leh oo bulshada dhexdeeda aan qiimo ku lahayn.
yawyab1  1. Baryo foolxun oo qof baryayo laga aamusi waayo oo faraqa lagu dhego. 2. Buuq carruur. yawyab2  1. Ku y.: si aad ah cid wax uga baryid. 2. Ku y.: nafley buuq samayn. yawyabid  eeg yawyab².
page : 1578 of 1584
<< < 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 > >>