Ereyga Maanta: dhawriwaa

gaalnimo  Gaal ahaansho.

gaaloobid  eeg gaalow².

gaalow1  Miro ka baxa geed abaareedka qaarkiis.

gaalow2  Gaal noqosho.

gaalshire  Xabsi.

gaameyt  (baay.) Unug taran oo dhex gala gaamayt kale, si uu u abuuro bacrimane.

gaamur  Aad u xoogaysi (nafley).

gaamurid  eeg gaamur.

gaan  1. Wax xooggan oo adkaysi leh. 2. Geel aan irmaanayn. 3. G. ah: wax aad u badan.

gaane  G. ah: geel aan irmaaneyn.

gaannan  Wax xoog badan yeeshay ahaansho.

gaannanaan  eeg gaannan. ld gaannanaansho.

gaannanaansho  ld gannaanaan.

gaanni1  1. Yaxaas lab oo dilaa ah. 2. Ugaarta nooceeda waaweyn; ishin.

gaanni2  G. ah: fardo xoog, cayil iyo adkaysi isku darsaday.

gaantay  (jool.) Xabuub khafiif oo dhadhaab lakabeed oo ka dhashay dhoobo, waxa laga yabaa iney ku sameysantey cadaadis culeyska dhadhabaha kor saaran dartood, ama sibidhow (cementation), sida nuuradda.

gaar  1. Xuub ku dahaaran ilmo dhashay. 2. Dhiil, abxad iwm wax korka looga dahaaro. 3. Urun.

gaar1  1. Wax cid si gooni ah u khuseeya. 2. Qof loo xilsaaray, inuu ilaaliyo xafiis, dukaan iwm. 3. G. ah: khaas ah. 4. Dhaawac callirsan.

gaar2  (nax.) Magac guud iyo magac g.

gaar3  1. (f.g) Meel tegid. 2. (f.g) Cid, cid ka horreysa ka daba tegid. 3. (f.g) Jir cananno ku suntid. 4. (f.g) Dhiil, abxad iwm dahaarid. 5. (f.mg) Wax, wax ku filnaansho.

gaaraabbidhaan  ld gaaraabbidhood.

gaaraabbidhood  Cayayaan yar, duula oo qaarka dambe ku leh maaddo iftiin bixisa habeenkii. ld gaaraabbidhaan.

gaararro  1. Nooc kalluunka ka mid ah. 2. Dabada raha.

gaarcadde  ld garcadde.

gaardi1  Socod habeysan oo tallaabada la isla helayo oo ciidammada u gaar ah.

gaardi2  Socod habeysan oo tallabada la isla helayo.

gaardin  ld gaardiyid.

gaardis  ld gaardiyid.

gaardisii  Cid gaardi ku socodsiin.

gaardisiin  eeg gaardisii.


page : 6 of 102
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>