Ereyga Maanta: fiid-dhacso

gaado2  Wax gaadmo ku dilid ama ku qabasho.

gaadoowe  Kalluun xeebta aan ka fogaan oo leh diillimo dheerer ahaan ugu mardimaysan.

gaaf1  1. Xaflad loo sameeyo labada is aroosay maalinta ay toddoba baxayaan. 2. Dhisme ku meelgaar ah. 3. Kaltan. 4. Dad shir u fadhiya looga arrinsanayo xaajo waxku’ool ah. 5. Hareer. 6. Dibad. 7. Meesha gorayada ku dhasho. 8. Midab geelu yeesho oo madow xigeen ah.

gaaf2  Wax ka dheeraan iyada oo muujinaya diidmo iyo nicitaan (nafley).

gaafabbax1  ld gaafabbixid.

gaafabbax2  Reer u gaar ah yeelasho (wiil).

gaafabbixi  Miile (kal) siin (qof).

gaafabbixid  eeg gaafabbax². ld gaafabbax¹.

gaafabbixin  eeg gaafabbixi.

gaafal  Bedenka gudihiisa kuraasi ku rakiban ragga seebinaya ku fadhiistaan.

gaafammeer1  ld gaafmeerid.

gaafammeer2  ld gaafmeer².

gaafammeerid  ld gaafmeerid.

gaafan  1. Wax diyaar ah ahaansho. 2. Midab gaar ah yeelasho (neef geel ah).

gaafasho  eeg gaafo².

gaafeysad  ld gaafeysasho.

gaafeysasho  eeg gaafeyso. ld gaafeysad, gaafeysi.

gaafeysi  ld gaafeysasho.

gaafeyso  Wax kaltan ku qaybsasho.

gaafid  eeg gaaf².

gaafmeer1  1. Socodka uu qof sameeyo isaga oo iska ilaalinayo in ay cidi aragto; kormeer; afmeer. 2. ld gaafmeerid. ld gaafammeer¹, gaafwareeg¹.

gaafmeer2  Meel cidla ah socosho iyada oo layska ilaalinayo dad; kormeerid; afmeerid. ld gaafammeer², gaafwareeg².

gaafmeerid  eeg gaafmeer². ld gaafammeer¹, gaafammeerid, gaafmeer¹ (2), gaafwa

gaafnaan  eeg gaafan. ld gaafa-naansho.

gaafnaansho  ld gaafnaan.

gaafnow  Wax diyaar ah noqosho.

gaafo1  1. Waqti dheer. 2. Miileysi; kaltan.

gaafo2  1. Bawdyo kala fogeyn (hal). 2. U g.: wax qabashadooda isu diyaarin. 3. U g.: wax baajintooda isku hawlid. 4. Ku g.: wax dhan walba ka marid.

gaafootamid  eeg gaafootan². ld gaafootan¹ (2).

gaafootan1  1. Kaltan. 2. ld gaafootamid.


page : 3 of 102
< 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>