aabburan1

Qaabnax: f.mg1  Isrogrogga: (-rmay., -rantay, -rmi) 

Dhiil, haan iwm wax la aabburay noqosho.
Tus. “Weelku waa aabburmay”.

aabburan2

Qaabnax: f.mg4  Isrogrogga: (-rnaa, -rnayd) 

Dhiil, haan iwm wax la aabburay ahaansho. Tus. “Weelku waa aabburanyahay”.


Ereygan Ku Badal Luuqad Kale!

Ereyada la isku gaabiyay ee ‘Qaabnax’ fasiraadooda halkan ka eeg