Ereyga Maanta: shirbin
y  (ya') Xarafka saddex iyo labaatanaad ee alifba'da af soomaaliga waana shibbane.
yaa1  Kuma ayaa?, tuma ayaa? yaa2  Maxaad tiri? Ku soo celi! yaa3  ld baa. yaa4  Yaan: markii qurubka diidmada 'aan 2' lagu lifaaqo amar diidmo ayuu muujiyaa. Tus. “Yaanu keenin”. yaab1  Amakaag; irkig; abyan; fajac. yaab2  1. Ku yaab/ka yaab: dhacdo qof sameeyey la fajicid. 2. U yaab: wax dhibaato uga baqid (cid). 3. Ka yaab: dhibaato ka baqid (cid). 4. Isla yaab: cid fal ay samaysay ka qoomamayn. yaabban  ld yaabsan.
yaabbanaan  ld yaabsanaan.
yaabbanaansho  ld yaabsanaan.
yaabi  Ka yaabi: cid yaab ku abuurid.
yaabid  eeg yaab². ld yaabis².
yaabin  eeg yaabi. ld yaabis(1).
yaabis1  1. Yaabis ah: aan iidaan (ama goosaar) lahayn (cunto iwm); engegan. 2. ld yaabin. yaabis2  ld yaabid. yaabsan  Wax yaab hayo ahaansho (qof). ld yaabban.
yaabsanaan  eeg yaabsan. ld yaabbanaan, yaabbanaansho, yaabsanaansho.
yaabsanaansho  ld yaabsanaan.
yaac  1. Dad, duunyo ama qalab kala firdhasho. 2. Ka soo y.: furuuruc iwm oo gada dusheeda ka soo bixid.
yaaci  Dad, duunyo ama qalab kala firdhin.
yaacid  eeg yaac.
yaacin  eeg yaaci. ld yaacis.
yaacis  ld yaacin.
yaacsan  Dad, duunyo ama qalab wax kala firirsan ahaansho.
yaacsanaan  eeg yaacsan. ld yaacsanaansho.
yaacsanaansho  ld yaacsanaan.
yaadaddo  (c.nafl.) Bahal yar oo wax xagta oo leh duf adag iyo qodxo dhaadheer oo mardimo leh, caddaan iyo madow ah; caanaqub; kashiito; dhiddo.
yaahuu  Erey laga horgeeyo qof habaartamay. Tus. “Cuqdaa iyo cawradaa cun!”, “Islahel!”.
yaallin  eeg Oollin.
yaambo  ld yaanbo.
page : 1 of 12
1 2 3 4 5 6 > >>