ebtileyn
(m.dh)

ld ibtileyn. ibtileyn

Erey(o) la macne ah ereygan ama xiriir la leh ebtileyn

ibtileyn [Magac Fal Dheddig | Noun Verb Feminine]
eeg ibtilee. ld ebtileyn. ibtilee, ebtileyn

_________________________________
Qaab dhismeedka Qaabnaxa: Halkan Ka Eeg
Naxwaha oo kooban: Halkan Ka Eeg