ebyamid
(Magac Fal Dheddig | Noun Verb Feminine)

eeg ebyan¹. ld ebyoomid. ebyan, ebyoomid

Erey(o) la macne ah ereygan ama xiriir la leh ebyamid

ebyoomid [m.dh]
ld ebyamid. ebyamid

_________________________________
Qaab dhismeedka Qaabnaxa: Halkan Ka Eeg
Naxwaha oo kooban: Halkan Ka Eeg