gaabbaguul1

Qaabnax: m.l  Isrogrogga:  

U habeendhixidda meel dheer oo geeddi loo yahay.

gaabbaguul2

Qaabnax: f.g1  Isrogrogga: (-uulay, -uushay) 

Meel dheer oo geeddi loo yahay u-habeendhixid.


Ereygan Ku Badal Luuqad Kale!

Ereyada la isku gaabiyay ee ‘Qaabnax’ fasiraadooda halkan ka eeg