ibagorayeysnaansho
(Magac Lab/Dheddig | Noun Masculine/Feminine)

ld ibagorayeys-naan. ibagorayeys-naan

Erey(o) la macne ah ereygan ama xiriir la leh ibagorayeysnaansho

ibagorayeysnaan [Magac Fal Dheddig | Noun Verb Feminine]
eeg ibagorayeysan. ld ibagorayeysnaansho. ibagorayeysnaansho

_________________________________
Qaab dhismeedka Qaabnaxa: Halkan Ka Eeg
Naxwaha oo kooban: Halkan Ka Eeg