ibagorayo
(m.dh)

Maridda hal irmaan si candhada ka bararisa loo maro.

Erey(o) la macne ah ereygan ama xiriir la leh ibagorayo

_________________________________
Qaab dhismeedka Qaabnaxa: Halkan Ka Eeg
Naxwaha oo kooban: Halkan Ka Eeg