ibaguryeysan
(Fal Magudbe4 | Verb Intransitive4) (-naa, -nayd)

Wax la ibaguryeeyey ahaansho (hal).

Erey(o) la macne ah ereygan ama xiriir la leh ibaguryeysan

ibaguryeysnaan [Magac Fal Dheddig | Noun Verb Feminine]
eeg ibaguryeysan. ld ibaguryeysnaansho. ibaguryeysnaansho

_________________________________
Qaab dhismeedka Qaabnaxa: Halkan Ka Eeg
Naxwaha oo kooban: Halkan Ka Eeg