ibaguryeysnaansho
(Magac Lab/Dheddig | Noun Masculine/Feminine)

ld ibaguryeysnaan. ibaguryeysnaan

Erey(o) la macne ah ereygan ama xiriir la leh ibaguryeysnaansho

ibaguryeysnaan [Magac Fal Dheddig | Noun Verb Feminine]
eeg ibaguryeysan. ld ibaguryeysnaansho. ibaguryeysnaansho

_________________________________
Qaab dhismeedka Qaabnaxa: Halkan Ka Eeg
Naxwaha oo kooban: Halkan Ka Eeg