ibajitaysnaansho
(Magac Lab/Dheddig | Noun Masculine/Feminine)

ld ibajitaysnaan. ibajitaysnaan

Erey(o) la macne ah ereygan ama xiriir la leh ibajitaysnaansho

ibajitaysnaan [Magac Fal Dheddig | Noun Verb Feminine]
eeg ibajitaysan. ld ibajitaysnaansho. ibajitaysan, ibajitaysnaansho

_________________________________
Qaab dhismeedka Qaabnaxa: Halkan Ka Eeg
Naxwaha oo kooban: Halkan Ka Eeg