ibajitow
(Fal Magudbe1 | Verb Intransitive1) (-oobay, -owday)

Neef geel ah oo ibajito naaska ka gashay noqosho.

Erey(o) la macne ah ereygan ama xiriir la leh ibajitow

ibajitoobid [Magac Fal Dheddig | Noun Verb Feminine]
eeg ibajitow ibajitow

_________________________________
Qaab dhismeedka Qaabnaxa: Halkan Ka Eeg
Naxwaha oo kooban: Halkan Ka Eeg