ibajitow

Qaabnax: f.mg1  Isrogrogga: (-oobay, -owday) 

Neef geel ah oo ibajito naaska ka gashay noqosho.


Ereygan Ku Badal Luuqad Kale!

Ereyada la isku gaabiyay ee ‘Qaabnax’ fasiraadooda halkan ka eeg