kaabsol
(m.l) (-llo, m.dh)

ld kaabsul. kaabsul

Erey(o) la macne ah ereygan ama xiriir la leh kaabsol

kaabsul [m.l]
Xuub qira yar oo daawo buda ahi ku jirto oo afka laga qaato. ld kaabsol. kaabsol

_________________________________
Qaab dhismeedka Qaabnaxa: Halkan Ka Eeg
Naxwaha oo kooban: Halkan Ka Eeg