kaad1

Qaabnax: m.l  Isrogrogga:  

1. Irridda aqalka xaggiisa gudaha.
2. Labada udub oo aqalka irriddiisa ku
mudan midkood.

kaad2

Qaabnax: m.dh  Isrogrogga:  

Habeen aan dhaxani jirin.


Ereygan Ku Badal Luuqad Kale!

Ereyada la isku gaabiyay ee ‘Qaabnax’ fasiraadooda halkan ka eeg