kaadar
(m.l) (-rro, m.dh)

Qof loo diyaariyey maamul ama hoggaan siyaasadeed. ld kaadir. kaadir

Erey(o) la macne ah ereygan ama xiriir la leh kaadar

kaadir [m.l] (-rro, m.dh)
ld kaadar.

kaad [m.l]
1. Irridda aqalka xaggiisa gudaha. 2. Labada udub oo aqalka irriddiisa ku mudan midkood.

kaad [m.dh]
Habeen aan dhaxani jirin.

_________________________________
Qaab dhismeedka Qaabnaxa: Halkan Ka Eeg
Naxwaha oo kooban: Halkan Ka Eeg