kaadi-ku-ceshoomid
(m.dh)

(daaw.) Kaadida oo soo bixi weyda oo ku ceshoonta kaadi haysta.

Erey(o) la macne ah ereygan ama xiriir la leh kaadi-ku-ceshoomid

_________________________________
Qaab dhismeedka Qaabnaxa: Halkan Ka Eeg
Naxwaha oo kooban: Halkan Ka Eeg