kaadi-taran
(m.l) (-no, m.dh)

Organ wada qaba habdhisyada taranka iyo kaadi mareenka.

Erey(o) la macne ah ereygan ama xiriir la leh kaadi-taran

_________________________________
Qaab dhismeedka Qaabnaxa: Halkan Ka Eeg
Naxwaha oo kooban: Halkan Ka Eeg