kaadsi
(m.l)

ld kaadsasho.

Erey(o) la macne ah ereygan ama xiriir la leh kaadsi

kaadsasho [Magac Fal Dheddig | Noun Verb Feminine]
eeg kaadso. ld kaadsad, kaadsi.

kaadsiinyo [m.l]
Ku degdegid la'aan.

kaad [m.l]
1. Irridda aqalka xaggiisa gudaha. 2. Labada udub oo aqalka irriddiisa ku mudan midkood.

kaad [m.dh]
Habeen aan dhaxani jirin.

_________________________________
Qaab dhismeedka Qaabnaxa: Halkan Ka Eeg
Naxwaha oo kooban: Halkan Ka Eeg