kaamilid
(m.f.dh)

eeg kaamil². ld kammilid.

Erey(o) la macne ah ereygan ama xiriir la leh kaamilid

kaamil [Magac Lab Khabar | Noun Masculine Predicate]
K. ah: wax dhan.

kaamil [Fal Gudbe1 | Verb Transitive1] (-ilay, -ishay)
Wax kala dhiman dhameystirid. ld kammil.

_________________________________
Qaab dhismeedka Qaabnaxa: Halkan Ka Eeg
Naxwaha oo kooban: Halkan Ka Eeg