kaamilmid
(m.f.dh)

eeg kaamilan¹. ld kam-milmid.

Erey(o) la macne ah ereygan ama xiriir la leh kaamilmid

kammilmid [m.dh]
ld kaamilmid.

_________________________________
Qaab dhismeedka Qaabnaxa: Halkan Ka Eeg
Naxwaha oo kooban: Halkan Ka Eeg