kaamilnaansho
(Magac Lab/Dheddig | Noun Masculine/Feminine)

ld kaamilnaan.

Erey(o) la macne ah ereygan ama xiriir la leh kaamilnaansho ↴

kaamilnaan [m.f.dh]
eeg kaamilan². ld kaamilnaansho, kammilnaan, kammil-naansho.

_________________________________
Qaab dhismeedka Qaabnaxa: Halkan Ka Eeg
Naxwaha oo kooban: Halkan Ka Eeg